, ,

Çakra Testi

“Çakra Sistemi” dediğimizde ise kuyruk sokumundan başımızın tepesine kadar omurga hattında konumlanmış 7 ana çakradan bahsediyoruz. Her bir çakranın fiziksel bedende tekabül ettiği yeri, rengi, organları, temel duygusu gibi karşılıkları var. Her bir çakra kendinden önceki çakradan besleniyor ve kendinden sonraki çakrayı besliyor.