Karaciğer ve Safra Kesesi Meridyeni

Karaciğer ve Safra Kesesi Meridyeni

Karaciğer ve Safra Kesesi Meridyeninize Hoş Geldiniz. Bu meridyen çifti, ruhsal ve bedensel sağlığımız için sistemimizde hazmedemediğimiz duygularımızla başa çıkma, onları dönüştürme halimizdir. Elementi: Ağaç Mevsimi: İlkbahar Bağlantılı Çakra: Karın Çakra (Manipura) Yin Organ: Karaciğer Yang Organ: Safra Kesesi Fiziksel Alan: Eller, ayaklar, sinir sistemi Duyu Organı: Gözler Dokusu: Tendon, Kas Beslediği: Tırnaklar Tat: Ekşi, Renk: Yeşil Gelişim Evresi: Doğmak, yeşermek, üretmeye hazır olmak, yenilenmek Erdemi: Tutku, İrade Olumlu Hali: Mutluluk, yüklerden arınmış bir biçimde yaşayabilmek, kendisine zarar veren meseleleri halledebilme gücü, iradeli ve disiplinli olmak, inisiyatif alabilmek, hayatını uzun vadede planlayabilmek, iradeli olmaktan dolayı hissedilen kontrol duygusu, çevreye kolaylıkla uyum sağlayabilmek, hayata karşı açık fikirli olmak Olumsuz Hali: Devamlı şikayet etmek, plan program yapamamak, yaptığı planları hayata geçirememek, her şeye karşı öfke ve kızgınlık beslemek, saldırganlık, pasif agresif davranışlar, hayata karşı hep savunma halinde olmak Gölgeli Duygusu: Öfke, kızgınlık Karaciğer Meridyeni Akış: Her iki ayak başparmağının ikici parmağa bakan iç kısmından başlar, bacağın iç kısmından kalça kemiğine gelir. Kalçanın üzerinden ve bedenin yanından yukarı çıkarak meme ucundan yukarı boğaza ve kafaya uzar, dudaklardan daire çizer ve gözlere doğru yol alır. Safra Kesesi Akış: Gözün dış kenarından başlar, bedenin yan tarafından koltuk altından ve göğüs kafesinden geçerek kalça kemiğinin üstüne ulaşır. Burada zikzaklar çizerek bacakların yanından ayak bileğinin önüne gelir ve dördüncü ayakta son bulur.

Beş Element Döngüsü

Ağaç-Ateş-Toprak-Metal-Su 5 Element bitmeyen bir döngü halindedir. Güçlerini bir önceki elementten alırken, kendilerinden sonra gelen elementi de derinden etkilerler. Ağaç, ilkbahar, doğanın canlanması, hareketlenmesi, yeşermesi, tomurcukların, çiçeklerin açması, hayatın fışkırması… Ateş, yaz, ilkbahar ile canlanan doğanın artan ısıyla harekete geçmesi, büyümesi, serpilmesi, güneşle ateşe dönüşmesi… Toprak, pastırma yazı, kavurucu sıcakla yanan tahtanın küllerinin toprağın bereketine karışması, olgunlaşması… Metal, sonbahar, ateşin küle çevirdiği ve toprağa karışan tahtanın sonbaharla yeni bir hale dönüşmesi, mahsul vermesi. Su, kış, suya dönüşmüş metalin kışın soğukluğunda depolanması, dinlenmesi, köklenmesi…Baharın gelişiyle su ağaç hayat verir…

Bu döngü hiç bitmez, doğanın sağlıklı gelişebilmesi için her dönemin özellikleri çok kıymetlidir. Her bir element kendinden önce ve sonra gelen elementler ile dengesine ve gücüne ulaşabilir.

Karaciğer ve Safra Kesesi Meridyeni’nin elementi Ağaçtır. Ağaç elementinin mevsimi ilkbahardır. Tomurcuklanmak, üretmeye hazır olmak, yeşermek, filiz açmak, hayata sunacaklarını hazırlamak bahar mevsiminin özellikleridir. İlkbahar olgunlaşmadan önce filizlendiğimiz bir dönemdir. Bu dönemde hafif hafif ısınırız, canlanırız, meyve vermeye hazırlanırız. Büyük Yin olarak kabul edilen kış mevsimini arkamızda bırakırken Büyük Yang’a yumuşak bir biçimde hazırlarız. İlkbaharda, Ağaç elementinde, artık doğuma hazırız. Yeşil rengi hayatınıza sokmak Ağaç elementini daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.
İnceleme Önerisi: En güzel pala Santo kokusu için

Karaciğer Meridyeni

Karaciğer bedendeki en büyük salgı bezidir. Diyaframın karşısında karın cepherinin sağ tarafında yer alır. Vitaminleri ve kanı depolar. Bölünemeyen ve enerjiye çevrilemeyen bir madde detoks edilebilmesi için karaciğere gider. Geleneksel Çin Tıbbı’na göre karaciğer bedenin amiral gemisidir. Enerjinin bedendeki harmonik akışını sağlar. Chi enerjisini ve kanı bedenimizin her yönüne yollar. Bölünemeyen ve enerjiye çevrilemeyen maddeler bedende toksinlenmeye sebep oluyorsa, dönüştürülemeyen, parçalara ayrılamayan, yüzleşilmeyen öfke de aynı şekilde bedende zehirlenme yapıyor. Bir bebeğin yapısı doğal olarak neşeyi bilir, beğenmediği tatları tiksinerek ağzından atar, dış uyarıcılardan korkar, beklenmedik ya da yeni şeyler karşısında şaşırır, güvendiği kişiden ayrıldığında üzülür… Hissetmesi çok normal olan tiksinme, korkma, üzüntü gibi duyguları yaşadığımızda bize bakım sağlayanlar bu duyguları rahat yaşamamız için bize güvenli bir alan sağlamadıklarında tüm bu duygular zaman içinde öfkeye dönüşebilir. Öfke duygumuzun nedenini biliriz, ama zaman zaman da herkese, her şeye yönelir öfkemiz. Hayata karşı duyulan öfkenin altında kendini güvende hissetmeyen bir korku, derin üzüntü ya da bitmez bilmeyen bir tiksin duygusu yatabilir. Görülmeyen, anlayışla karşılanmayan, bastırılan, dile getirilemeyen her duygu yıllar içinde geçmez bitmez bir öfkeye dönüşebilir. Karaciğer için Geleneksel Çin Tıbbı’nda “ordunun generali” dendiğini belirtmiştik. Karaciğer meridyeni güçlü ve dengeli olduğunda chi akışı da tüm bedene dengeli, sağlıklı bir biçimde akabilir. Duygusal habitatımıza da sağlıklı bir biçimde hakim olduğumuzda, her duygumuzun gerekliliklerini yerine getirdiğimizde aslında öfkemiz de sağlıklı bir hale gelecektir. Bir hayatı yaşarken öfkeli olmaktan kaçamayız; sağlıksız olan şey ise gerçekten neden öfkelendiğimizi görememektir. Öfkesinin hedefini göremeyen bir kişi, öfkesiyle başa çıkmak için de sağlıklı stratejiler, planlar yapma araçlarından noksan kalacaktır. Bizi kızdıran, öfkelendiren sorunlarımıza yönelik çözüm arayışlarına girmek, bizi mutsuz eden öfkelendiren kişileri ya da durumları hayatımızdan çıkarabilmek sağlıklı bir Karaciğer Meridyeni’ne işarettir. Bizi öfkelendiren durumlara yapışmış gibi kalakalmak, öfkemizin gerçek muhatabını ayırt edememek, haklı gerekçelerle hissedilen bir öfkeyi bile kör bir öfkeye dönüştürecektir. Sağlıksız, dengesiz bir Karaciğer Meridyeni kör bir öfkeyi barındırır. Hissettiğimiz, deneyimlediğimiz her duygu sağlıklıdır. Onları sağlıksız hale getiren şey, onları görmemek, onların bize ilettiği mesajları almamak, onlara kör sağır kalmaktır.
Duygularımızı anlayabilmek için Yeşil Aventurin taşının desteğin almaya ne dersiniz?

Safra Kesesi Meridyeni

Karaciğerde üretilen safrayı depolar ve belirli aralıklarla safrayı ince bağırsağa gönderir. Safra sayesinde yağ yakımı mümkün olur, böylece sindirimin gerçekleşmesi sağlanır. Aynı zamanda tükürük bezi, pankreas suyu, safra ve bağırsak enzimleri gibi sindirim enzimlerinin ve tiroit hormonlarının dengesini kontrol eder. Sağlıklı bir Safra Kesesi Meridyeni Karaciğer Meridyeninin hissettiği öfkeye cesaretle ve akıllıca stratejilerle bakmayı başarır. Safra Kesesi Meridyeni bizim karar verme ve savaşma meridyenimizdir. Savaşma ile burada kör, yıkıcı bir mücadele kast edilemez. Akıllıca, gerçekleri ve ihtiyacı gören bir kişinin verdiği mücadele kastedilir. Plan yapamamak, karar vermekte zorlanmak, çaresizlik duygusu içinde sıkışmak, intikam duygusu dengesiz ve sağlıksız Safra Kesesi Meridyenine işaret edebilir. Karaciğer Merdiyeni yin meridyenidir, Safra Kesesi Merdiyeni ise yan meridyendir. Karaciğer Meridyeninin duygusu olan öfkemizle nasıl başa çıkacağımızı, yang meridyenimiz olan Safra Kesesi Meridyenimizin durumu belirleyecektir. Safra Kesesi sağlıklı ve dengedeyse sorunlarla yüzleşmekten korkmaz, hiçbir sorunu halının altına süpürmez, olaylarla başa çıkma gücünü yapıcı ve sağlıklı bir biçimde kullanabilir. Dengeli Bir Karaciğer ve Safra Kesesi Meridyeni İçin Ne yapmalı?
  • Meditasyon çalışmaları
  • Nefes çalışmaları
  • Yin yoga uygulamaları
  • Hatha yoga uygulamaları
  • Sanat terapi
  • Psikoterapi
  • Yoga nidra çalışmaları
Yoga çalışmalarımız için Great Loom matlarını inceleyin.
 

Çağla Güngör

Yogabiz.pro

   
Bloga dön