KUZEY AY DÜĞÜMÜ ASLAN BURCU’NDA

KUZEY AY DÜĞÜMÜ ASLAN BURCU’NDA

“coşku, zekadan daha önemlidir.” 


                         albert einstein 

Kuzey Ay Düğümü Aslan Burcu’nda olduğunda, Güney Ay Düğümü, Kova Burcu’nda yer alır ve ruhun alışık olduğu, iyi bildiği enerji Kova Burcu’dur.Bu yerleşime sahip kişiler Kova Burcu’nun gölgelerine çekilmeye eğilimli olur dolayısıyla bu hayatta gerekli olan Aslan Burcu özelliklerini de işine yarar biçimde göstermekte zorlanır.

Aslan Burcu ateş elementine mensup, sabit nitelikli bir burçtur; yönetici gezegeni Güneş’tir. Kova Burcu ise, hava elementine mensup sabit nitelikli bir burçtur; yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs’tür. 

Kova Burcu için, insani değerler, hak, eşitlik, sosyal çevre ve bağlı bulunduğu grubun bir parçası olmak , burada herkesin hakkının gözetilmesi ve uyum içinde yaşamak çok önemlidir.

Takım bilinci oldukça gelişmiştir. Çok sıcakkanlı bir doğası yoktur, kendi sınırlarını önemsediği gibi başkalarının sınırları konusunda da oldukça hassastır. Akla, bilgiye, bilimsel olana, toplumsal kurallara göre hareket etmeyi sever. Özgürlüğüne düşkün, özgün fikir ve projelere her zaman yatkındır. Teknoloji, uzay gibi evrensel konular ilgi alanıdır. Kendini güncellemeyi sever. Arkadaşlığı, dostluğu önemser, insancıl ve hümanist yönü ön plandadır.

Evrilmesi istenen Aslan tarafında ise, bireysel olarak parlama, ön plana çıkma, zihinden çok kalbi merkeze alan bir anlayış vardır. Kova yönü arka planda kalmayı daha güvenli ve doğru bulurken, bu yaşamında Aslan’a atfedilen liderlik, ön planda olma, girişimlerinde daha cesur, daha kendinden emin ve en önemlisi de daha coşkulu, daha kalbe uygun bir yaşam tarzı benimsemesi gerekir. Kurallara, akla, mantığa uygun olmasa bile keyfinin istediği şeylere izin verebilmek öğrenmesi gerekenlerdendir.

Çocukken fazla sorumluluk sahibi, yaşıtlarından olgun bir ruha sahip olabilir ya da içinde olduğu şartlar bunu gerektirmiştir. Yeterince çocuk olma duygusunu yaşayamamış olabilirler. Spontan olmak, neşeli olmak bazen pervasız davranışlar sergilemek gibi çocukça davranışlar kabul görmemiş bundan dolayı daha hesap ederek, içinde bulunduğu ortama uygun kişi olmaya mecbur hissetmiş olabilirler. Bu alışkanlıklarını yetişkinlikte de devam ettirip, aslında çok önemli olan neşe, eğlence, sıcaklık, takdir görme, sevgi alışverişi gibi ihtiyaçları göz ardı ediyor olabilirler. 

Kuzey Ay Düğümü Aslan’ın, sevgisini görmeye ve koşulsuzca göstermeye ihtiyacı vardır. Bunu yapabildiğinde önemli bir ihtiyacı olan yürekten sevilme deneyimini de yaşayabilecektir. Hayatta bir tercih yaparken, ne kadar keyifli ve gönlüne göre olduğunu ön plana almalıdır; mantıklı, gerekli, daha akılcı olduğundan ziyade. İçindeki çocukla bağ kurabilmeyi, onun ihtiyaçlarını gözetmeyi öğrenmelidir. Çocukken fırsat bulamadıklarını artık kendi kendine sunabilmelidir.

Çok iyi bir takım arkadaşıdır ama artık liderliği oynaması gerektiğini kabul etmeli buna uygun tercihlerde bulunmalıdır. Sahne önünde, odak noktasında, spotların altında olmaya gönüllü olmalıdır. Bu şekilde kendi ışığı ile diğerlerine de yol gösterme, ilham olma potansiyellerini harekete geçirmelidir. Çünkü o Güneş olmaya gelmiştir. Güneş gibi, sıcak ve coşku, heyecan veren, yaşam kaynağı olan olmayı kabul etmelidir önce.

Başkalarının haklarını savunurken, kendi haklarından vazgeçmemeyi, bulunduğu iş, sosyal çevre vb çevrelerde kendini geri plana atması gerekmediğini kabul etmelidir. Diğer türlü hem kendisi hayattan daha fazla tatmin duyacak, öğrenmeye geldiğini öğrenecek hem de diğerlerine daha faydalı olacaktır.

 

Kuzey Ay Düğümü Aslan olan bir kişi neleri geliştirmeli ve hayatına dahil etmelidir?

 

-   Neşe, canlılık, yaşam enerjisi, eğlence

-   Grubun liderliğini üstlenmek

-   Göz önünde olmak

-   Kalbiyle bağ kurmak

-   Çocuklarla vakit geçirip örnek almak

-   Hobilerine vakit ayırmak, bireysel başarıyı ön plana çıkarmak

-   Severek yapmak, sevgiyi deneyimlemek

-   Daha spotantan davranmak

 

Kuzey Ay Düğümü Aslan olan bir kişinin hangi inançları ve davranış eğilimleri gelişimine engel olabilmektedir? 

-   Sadece bilgiyi referans almak

-   Soğuk, ciddi ve mesafeli davranmak

-   Riskten kaçınmak, öngörmek istemek

-   Her zaman grubun çıkarlarını ön plana koyup, kendisininkini gözetmemek

-   Takdir ve onaylanma duygusunu önemsememek

-   Konfor alanından çıkmakta zorlanmak

-   Coşkuyu takip etmemek

 

Kuzey Ay Düğümü Aslan olan kişiler, ateş elementini ve Güneş’i temsil ürünlerden, doğal taşlardan yararlanabilirler. Hayatlarına bedensel aktiviteleri daha fazla katabilirler. Keşif ve heyecan duygularını besleyecek , sadece eğlenmek için yapacakları deneyimlere izin verebilirler. Sanat, spor ve yaratıcılıktan beslenebilecekleri faaliyetlerde yer alabilirler.

Şeyda Özsoy

Bloga dön