KUZEY AY DÜĞÜMÜ BAŞAK BURCU’NDA

KUZEY AY DÜĞÜMÜ BAŞAK BURCU’NDA

“ya çaresizsiniz, yada çare sizsiniz.”

                                  Behçet necatigil

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu’nda olduğunda, Güney Ay Düğümü, Balık Burcu’nda yer alır ve ruhun alışık olduğu, iyi bildiği enerji Balık Burcu’dur. Bu yerleşime sahip kişiler Balık Burcu’nun gölgelerine çekilmeye eğilimli olur dolayısıyla bu hayatta gerekli olan Başak Burcu özelliklerini de işine yarar biçimde göstermekte zorlanır.

Başak Burcu toprak elementine mensup, değişken nitelikli bir burçtur; yönetici gezegeni Merkür’dür. Balık Burcu ise, su elementine mensup değişken nitelikli bir burçtur; yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün’dür.

Balık burcu burçlar sıralamasında en sonda yer alır, olgun, manevi yönü güçlü, merhameti bol, insani değerleri yüksektir. Hayal gücü oldukça gelişmiştir, sanatla, yaratımla, yaratıcılıkla ilgili işler yapan kişilerin haritalarında baskın bir etki olarak sıkça karşımıza çıkabilir. Dünyaya iz bırakmış mucitlerin, fikirleriyle önemli kitleleri etkilemiş kişilerin haritalarında da görebilmekteyiz. Gölge yani zorlayıcı tarafındaki en baskın unsur gerçek ve hayal arasındaki çizginin belirsizleşmesidir. Bir fikre, bir inanca, ideolojiye, kendi gerçekliğine körü körüne bağımlı olmasıdır. Hayal dünyasının derinliklerinde kaybolmaya meyillidir. Bu anlayış, bir yaratım ürünü olarak ortaya çıkmadığında iç dünyada önemli karışıklıklara sebep olabilmektedir. Kendi yarattığı senaryonun içinde takılı kalmaya, kendine acımaya, melankoliye ve türlü bağımlılıklara yol açabilir. Gerçeklerden, dünyadan kendini soyutlama eğilimi fazladır. Böyle olunca da, kendi çıkmazlarının üstesinden gelmek için atması gereken adımları, alması gereken sorumlulukları fark etmekte zorlanır ve kendini tabir-i caizse akıntıya kolayca kaptırabilir, her şeyden vazgeçebilir.

Dış dünya o kadar zor gelir ki kendi yarattığı illüzyona kendini hapsedip, bir çıkış yolu olduğuna inancı git gide azalabilir. Başkalarını da kendi gerçekliğine çekebilir bazen de inziva yolunu tercih edebilir.

Hisleri bir mıknatıs gibi çekebilme özelliği vardır, başkalarının derdini de kendisininmiş gibi içselleştirebilir. Kendini feda edecek kadar yardımsever olabilir. Başkalarına hizmet etme, kolektife faydalı olma gibi arzuları yüksektir.

 

Artık geliştirmesi gereken Başak tarafı ise daha analitik, daha somut, daha gerçekçi bir yerdir.

Burada da hizmet bilinci oldukça yüksektir. Fakat Balık’ın her şeyi büyük resim haline getirip, oradan yorumlama eğiliminin aksine burada daha çok detaylar önemlidir. Düzeltilmesi gerekenlerle ilgili eylemsellik ve somut adımlar atma motivasyonu vardır. Hayal olanları gerçeklik haline getirmekle ilgili çaba, organizasyon becerilerinden yararlanma, mükemmelleştirme gayreti fazladır. Burada her şey daha kontroldedir, kendi inisiyatif gücünün değerine inanç vardır. Başka şartlara teslimiyet yoktur. Hesaplamak, şartları uygun hale getirmek, verim sağlamak isteği yoğundur. Burada içinde bulunulan şartlardan dolayı dış dünya sorumlu kabul edilmez, sorumluluğu üstlenmesi gereken kişinin kendisidir.

Faydalı olma bilinci yüksektir fakat bunun için etkili adımlar atılır, gerekli kaynaklar belirlenir, yaratılmaya çalışılır. 

Kuzey Ay Düğümü Başak olan kişileri, erken yaşlarda içinde bulundukları şartlar zorlamış olabilir, gerçek dünya o kadar zor bir yerdir ki orayı reddederek kendi dünyalarını var etme gereği duymuşlardır. Şartları değiştirme güçlerinin olmadığına kanaat etmiş olabilirler. Kendi sorumluluklarını almaları engellenmiş olabilir, maddi manevi kayıplar yaşamış olmaları mümkündür. Bağımlı, bakıma ihtiyacı olan ya da duygusal yönden zayıf kişiler eşliğinde büyümüş olabilirler.

 

Onlar, hayatlarının direksiyonunu ele almayı öğrenmeye geldiler. Sahip oldukları yaratıcılık, hayal gücü, merhamet gibi özellikleri maddi dünyaya somut şekilde sunmanın yollarını bulacaklar. İçsel zenginliklerini dış dünyaya yansıtmak için, detaylara önem vermeleri ve inisiyatif kullanmaları gerektiğini anlamalılar. Kendileri ve çevresindekilerin hayatlarına olan etkilerini görmeliler. Eylemsizliğin de bir eylem olduğunu ve kayıplara sebep olduğunu anlamak üzerine deneyimler yaşayacaklar. Burada kurban olmayı seçmek, şartları suçlamakla kontrolü sağlamak adına sağlam kararlar almak arasında seçimler yapacaklar. 

Bu yerleşimin dengeli ifadesinde, doktor, hemşire ya da başka bir şekilde insan şifası üzerine çalışan kişiler, insanlığa faydalı yaratıcılık, ilham gerektiren ürünler, fikirler, teknolojik ürünler, araçlar geliştiren kişiler oldukça sık görülmektedir. 

Ayrıca ülkemizin de Kuzey Ay Düğümü Başak’tır. Daha verimli, daha üretken olmak, kurtarıcı beklemeden herkesin kendi sorumluluğunu en doğru şekilde yerine getirebilmesi, somut, kalıcı değerler üretmek, çalışkanlık, dürüstlük, sorunlarla yüzleşmek ve eyleme geçmek gibi konular ülkece geliştirmemiz beklenen değerlerdir.

 

Kuzey Ay Düğümü Başak olan bir kişi neleri geliştirmeli ve hayatına dahil etmelidir?

-   Dağınıklığa düzen getirmek

-   Hedefe uygun planlar yapmak

-   Ayrıntıları fark etmek

-   Harekete geçmek

-   Deneyimlere izin vermek

-   Odaklanmak

-   Hizmet etmek

-   Gerçekçi bakış açısını geliştirmek

 

Kuzey Ay Düğümü Başak olan bir kişinin hangi inançları ve davranış eğilimleri gelişimine engel olabilmektedir? 

-   Ertelemek

-   Bağımlılıklar (alkol,uyuşturucu maddeler, aşırı uyku, aşırı hayalperestlik gibi dış dünyadan koparan her şey

-   Aşırıya kaçan her türlü ideoloji

-   Fazla idealize etmek

-   Kurban bilinci

-   Kendini kandırmaya meyil

-   Tembellik, üşengeçlik

-   Körü körüne inanç

 

Kuzey Ay Düğümü Başak olan kişiler, toprak elementini ürünlerden, doğal taşlardan yararlanabilirler. Somut ürünler ortaya çıkarabilecekleri aktivite ve hobilerden yararlanabilirler.

 

Bloga dön