KUZEY AY DÜĞÜMÜ İKİZLER BURCUNDA

KUZEY AY DÜĞÜMÜ İKİZLER BURCUNDA

“Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır.”

                                                                                               Mevlana 

Kuzey ay düğümü İkizler burcunda olduğunda, Güney ay düğümü, Yay burcunda yer alır ve ruhun alışık olduğu, iyi bildiği enerji Yay Burcu’dur. Yay burcunun gölgelerine çekilmeye eğilimli olur. Dolayısıyla bu hayatta gerekli olan ikizler burcu özelliklerini de işine yarar biçimde göstermekte zorlanır.

İkizler burcu hava elementine mensup, değişken nitelikli bir burçtur; yönetici gezegeni Merkür’dür. Yay burcu ise, ateş elementine mensup değişken nitelikli bir burçtur; yönetici gezegeni Jüpiter’dir.

Jüpiter yönetimindeki Yay burcu için inançlar, hayat felsefesi, gerçeği aramak, varoluşu çözmek gibi kavramlar çok önemlidir. Büyük resme odaklanır, doğuştan filozof bilinir. Ruhunda önemli bir bilgi birikimi ile gelmiştir. Geçmişte öğretmenlik misyonu ile herkesin fikrine danıştığı, içinde bulunduğu topluluğa bilgisiyle hizmet etmiş bir fikir önderi yatar.

Ruhuna işlemiş olan özgürlük, diğerlerinden üstünlük, bireysellik ve her şeyi bilme hali bu versiyonda işlerini zorlaştırmaktadır. Tabir-i caizse halkın arasına inmekte ve sağlıklı ilişkiler geliştirmekte zorlanmaktadır. 

Bunun için gerekli olan anlayışı ikizler burcunun bünyesinde geliştirebilir. Merkür yönetimindeki İkizler Burcu, meraklı, insan iletişimine önem veren, farklı bilgi ve kaynaklara açık bir enerji barındırır. Zaten bildiğini varsaymadan sağlıklı merakının peşinden gider, öğrenmeye açıktır, zıtlıkları deneyimlemeye açıktır.

Kuzey ay düğümü İkizler’in öğrenmesi gereken en önemli alışkanlık merak duygusudur. Geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak, bugün hakkında net bir karar vermemektir. Zamanla kendisiyle birlikte tüm koşulların değiştiğini fark edip yaşadıklarına yeni deneyim gözüyle bakabilmektir. Bunun için karşısındakileri gerçekten dinlemeye ve anlamaya çalışmaya önem vermelidir. 

Sezgileri oldukça gelişmiştir, sezgilerinin peşinde gitmeye somut bilgiden daha önem verir. Bu da ayrıntıları kaçırmasına sebep olabilir. Bir şeyin doğruluğunu öngörmeye çalışmadan önce gerekli araştırmayı yapmaya, konu hakkında bilgi toplamaya özen göstermelidir.

İnandığı şeylerle ilgili fanatik bir tutum geliştirmeye yatkındır. Körü körüne inanmak, yaşamın pek çok alanında ayağına ayak bağı olabilir. Kendini yalnızlaştırabilir. Oysa ki sahip olduğu bilgiyi yaymak, insanları belli bir davaya inandırmak, peşinden sürüklemek gibi yetenekleri vardır. Bunu fanatik bir şekilde yapmaya meyillidir; böyle olduğunda kendisine kibirli, kendini beğenmiş gibi sıfatlar yakıştırılabilir. 

İyi bir hitabet yeteneği vardır. Öğretmenlik, felsefe, hukuk, seyahat, farklı kültürler, inançlar, evrenin sırları, işleyişi gibi alanlarda uzmanlaşabilir, iyi bir aktarıcı olabilir. İlgilendiği şey ne olursa olsun bunu sadeleştirmeyi, kendini bağlı olduğu topluluktan ayırmama gayretiyle sunmayı deneyimleyebilmelidir.

Başkalarının bakış açılarını da önemsemeyi, takdir etmeyi öğrenebildiği ölçüde sağlıklı ilişkiler geliştirir. Ait olma duygusunu hisseder. Derin bilgisini kimseyi küçümsemeden, yargılamadan, varsaymadan herkesin kullanımına ve ulaşımına açabileceği bir yaşam tarzı benimsemek yaşamdan alacağı tatmini arttıracaktır.

Kuzey ay düğümü İkizler olan bir kişi neleri geliştirmeli ve hayatına dahil etmelidir?

   Düşüncelerini aktarırken farklı fikir ve görüşlere anlayışlı olmak

   Karşısındakini anlamak için sorular sormak, dinlemek

   Mantıklı ve somut verilere açık olmak

   Deneyime açık olmak

   Diğerlerine karşı daha kapsayıcı olabilmek

   Neşeyi yaymak

   Sosyalleşmeye açık olmak

Kuzey ay düğümü İkizler olan bir kişinin hangi inançları ve davranış eğilimleri gelişimine engel olabilmektedir?

    – Kendini çoğunlukla haklı görmek

     Uzak ve mesafeli olmak

    – Bildiğini varsaymak, haklı çıkmaya önem vermek

     Her zaman sezgilerine bilgiden daha fazla önem vermek

    – Fazla ciddiye alma dürtüsü, neşeyi, eğlenceyi kaçırmak

    – Gerektiğinde diplomasiye önem vermemek. 

Kuzey Ay Düğümü İkizler olan kişiler, hava elementini destekleyecek ürünlerden, doğal taşlardan, gruplarla çalışabilecekleri aktivitelerden yararlanabilirler. Kendileri için yeni ve merak duygularını tetikleyen konularla ilgili eğitimler alabilirler. Öğrendiklerini paylaşabilecekleri platformlarda bulunabilirler. Bu aksa sahip kişilerin yazarlık tarafı da oldukça güçlüdür ve kendilerini besler. 

Şeyda Özsoy

Bloga dön