KUZEY AY DÜĞÜMÜ YENGEÇ BURCU’NDA

KUZEY AY DÜĞÜMÜ YENGEÇ BURCU’NDA

“ Dünyada sahip olmak istediğimiz her şeyin temelinde sevgi ve kabul görme ihtiyacı vardır. Bunlara zaten layık olduğunu bilenler ve kendisine koşulsuz sunabilenler aslında her şeye sahiptirler.“

                                                sheydoscope
 
Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcu’nda olduğunda, Güney Ay Düğümü, Oğlak Burcu’nda yer alır ve ruhun alışık olduğu, iyi bildiği enerji Oğlak Burcu’dur.Bu yerleşime sahip kişiler Oğlak Burcu’nun gölgelerine çekilmeye eğilimli olur dolayısıyla bu hayatta gerekli olan Yengeç Burcu özelliklerini de işine yarar biçimde göstermekte zorlanır.
 
Yengeç Burcu su elementine mensup, öncü nitelikli bir burçtur; yönetici gezegeni Ay’dır. Oğlak Burcu ise, toprak elementine mensup öncü nitelikli bir burçtur; yönetici gezegeni Satürn’dür.
 
Satürn yönetimindeki Oğlak burcu için toplum önündeki statüsü, toplumsal kurallar, sorumluluklar, başarı gibi kavramlar çok önemlidir. Ruhun geçmiş kayıtlarında, köklerinde çok çalışırsam, kurallara uyarsam başarılı olur ve saygıyı hak ederim inancı vardır. O yüzden özellikle çalışma hayatına, yaptığı işe işkoliklik derecesinde kendisini adayabilir. Toplumsal saygınlık hayati derecede önemlidir. Kazanç ve maddiyatla ilgili konular da bu kapsamda kendisi için oldukça önemlidir.
Fakat hayatın şimdiki versiyonunda sadece bu motivasyonlar kendisine gereken tatmini sağlamaz. Zorunluluk olarak gördüğü şeylerle gerçek ihtiyaçları arasında denge kurmakta zorlanır. Bir şeylerin eksikliğini içten içe hisseder. Bu eksikliği de ancak Kuzey Ay Düğümü Yengeç ile tamamlayabilir. Ay yönetimindeki Yengeç enerjisi, aidiyeti anlatır, bağlılığı, şefkati, aileyi, yuvayı, beslenmeyi, duygusal ihtiyaçları temsil eder. Aynı zamanda da bilinçaltını ve kökleri temsil eder. Bünyesinde duygusallık, sezgisellik ve yaratıcılık vardır.
 
Kuzey Ay Düğümü Oğlak’ın duyguları hissetmeye, duyguları bir zayıflık olarak görmeden yaşamaya ihtiyacı vardır. Bunun için yakın ilişkiler geliştirmeli, gerektiğinde yardım ve şefkat alabileceğini bilmelidir. Güvene dayalı ilişkiler kurmalıdır. Aile olmaya, kök salmaya, görev bilincini bu alanlarda kullanmaya çalışmalıdır. Her şeyin üstesinden tek başına gelemeyeceğini anlaması en önemli derslerinden biridir. Duygularını bastırıp, sadece gerekli olanı, görevi olanı yapmaya alışık halinden sıyrılmayı öğrenmelidir. Kalbini yumuşatmak, daha kapsayıcı olmak adına farklı deneyimlerle karşılaşarak bu yönlerini geliştirmesi beklenir.
 
Bu yerleşimdeki kişiler, oldukça disiplinli ve çalışkandır. Yönetme kabiliyetleri vardır. Odaklanma kapasiteleri yüksektir ilgilendikleri alanlarda. Bu özelliklerini, sadece başarılı olmak, kendilerini güvende hissedecekleri, maddi getirisi yüksek pozisyonlar haricinde, keyif aldıkları, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, mutlu olmalarına hizmet edecek alanlarda da kullanmalıdırlar. Hobilerine vakit ayırmalıdırlar. Karşılıksız ve çıkarsız ilişkilere açık olmaya, kalplerini kırılma korkusu olmadan açabilecekleri deneyimlere ihtiyaçları vardır. Sevildiklerini hissetmek ve koşulsuz sevgiyi göstermek oldukça önemli bir ihtiyaçlarıdır. Bunun için önce kendilerini oldukları gibi sevip kucaklamayı öğrenmelidirler. Hiçbir “önemli” başarıya imza atmasalar da değerli olduklarını bilmelidirler.
 
Katı, sert, savunmacı görünüşlerinin altında kırılmaktan, incinmekten korkan bir kalp vardır aslında. Önceki deneyimleri bu maskeyi takmalarını zorunlu kılmıştı belki de. Kendilerinin yarattığı duvarlardan sıyrılmak için deneyimlerden korkmadan, sezgilerini, hislerini takip etmelilerdir. Artık bu duvarlara ihtiyaç yoktur.
 
Kuzey Ay Düğümü Yengeç olan bir kişi neleri geliştirmeli ve hayatına dahil etmelidir?
 
- Empati
- Diğerlerini herhangi bir çıkar gözetmeksizin desteklemek
- Neşeyi aktive etmek
- Ait olmak, bağ kurmak
- Kendine ve diğerlerine şefkat göstermek
- Yaratıcılık ve hayal gücünden yararlanmak
- Sevgiyi göstermek
 
Kuzey Ay Düğümü Yengeç olan bir kişinin hangi inançları ve davranış eğilimleri gelişimine engel olabilmektedir?
 
- Aşırı kontrol etme dürtüsü
- Soğuk, mesafeli ve katı olmak
- Duygularını bastırmak, görmezden gelmek
- Fazla ciddiye almak
- Onaylanma ihtiyacı
- Karamsarlığa yatkınlık ve en kötü senaryoya göre hareket etmek
- Güvensizlik
 
Kuzey Ay Düğümü Yengeç olan kişiler, su elementini ve Ay’ı temsil ürünlerden, doğal taşlardan yararlanabilirler. Deniz vb su kaynaklarında vakit geçirmek de kendileri için oldukça şifalıdır. Yaratıcılıklarını aktive edecek, başarı/başarısızlık kaygılarından uzak olabilecekleri hobilerden yararlanabilirler. Bilinçaltı ile ilgili çalışmalar yapabilirler, meditasyon gibi zihni susturup içerisiyle temas edebilecekleri alışkanlıklar da oldukça destekleyici olacaktır.
Şeyda Özsoy
Bloga dön