Meditasyon Mantraları

Meditasyon Mantraları

Mantralar tılsımlı sözlerdir… Onlara gücünü veren, binlerce yıldır söylenegelmeleri… Bir mantrayı söylerken niyetiniz iyidir, temizdir. Beklentiler; iyiliği isteme, özgürlüğe ulaşma temelleri üzerine kuruludur. Bir nevi dua da denebilir mantralar için. Diğer yandan meditasyon yapanlar için araçtır mantralar. Zihnimiz dalgalı, durulması güç, çoğunlukla oldukça hızlı akan bir nehir gibidir. İlk meditasyon pratiklerimizde, meditasyona oturduğumuzda bedenimizin kıpır kıpır olması da bundandır. Zihin durulmadıkça beden de duramaz… Zihnin durulması ise hiçbir şey düşünmemek değildir. Bunun ise tarifi çok mümkün değildir. Ancak meditasyon pratiklerinde ilerlendikçe kişinin tecrübesiyle anlaşılır.  Diğer yandan mantra, mala, nefes gibi araçlar hızlı akan gündelik zihnimizi sakinleştirip suyun durulmasını sağlamak için kullanılır. Suyun durulması bize daha derindekini görme, belki de hissetme fırsatı sunar.
Okuma Önerisi: Mala, Mantra, Döngü
  Meditasyon pratiklerinde bizi destekleyen mantraların yanı sıra örneğin bir şeye hazırlanırken huzurlu, sakin, verimli bir ortam dilemek üzere Om saha navavatu saha nau bhunaktu (Om. O, hem öğretmeni hem öğrenciyi, her ikimizi de korusun) diye başlayan mantrayı öğrenip söyleyebilirsiniz. Ölümden özgürleşmek; hastalıklardan, beladan, kazadan uzaklaşmak için Trayambakam mantrasını yine öğrenip söyleyebilirsiniz…  Om Sarvesam Svastir Bhavatu (Om. Hayırlı ve uğurlu olan herkesle olsun.) diye başlayan mantra, “evrensel mantra” olarak bilinir. Gerçekliği dileyen mantra ise Om asato ma sadgamaya (Om Gerçek olmayandan beni Gerçek’e…) diye başlar.  
Okuma Önerisi: Bu mantraların tamamı, anlamları ve daha fazla mantra için Mantraların Gücü yazımızı okuyun.
  Hepimizin aslında kendi içimizde tam ve eksiksiz olduğumuzu bize hatırlatan sözler ise şöyledir: Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudacyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasisyate Om Sahnti Shanti Shanti   Om. Bu Tamdır. Şu tamdır. Tamlıktan tamlık ortaya çıkar. Tamlıktan tamlık ortaya çıkarıldığında Geriye yine yalnızca tamlık kalır. Om. Huzur, Huzur, Huzur. (Çeviri: Damla Dönmez, Canan Emir, Okyanus Yayınları)   Örnekler, niyetler çoğaltılabilir… Bolluk bereket mantraları, enerjiyi yükselten mantralar, güne başlama mantraları, köklenme mantraları…

Bazı mantralar vardır ki bunların doğrudan meditasyon pratiklerinizde kullanabilirsiniz. Om, So Ham - Ham So, Om Mani Padme Hum…

Bu sesleri, sözleri bir şarkı gibi mırıldanabilir ya da konuşur gibi tekrar edebilirsiniz… Genellikle sesli söylenmeye başlanıp yavaş yavaş sessizce tekrar edilmesi şeklinde uygulanır. Böylece düşünceler sakinleşmeye başlar, zihin durulur ve yatışır. Buna bedenimiz de eşlik eder. Bu nedenle de meditasyon mantraları meditasyon çalışmalarımız için iyi birer araçtır. Mantralarda sesin titreşimi de özellikle bedenimizde farklı noktalarda rezonansa girdiği için bedendeki enerji tıkanıklıklarının da çözülmesini destekler. Meditasyon mantraları, odaklanmamızı destekler, keskin ve berrak bir zihinle meditasyonda oturmamıza yardımcı olur. Kelimelerin tekrarı, döngüselliği, döngüsellik de zihnin durulmasını beraberinde getirir ve nihayetinde sinir sistemimiz de sakinleşir.

Diller Üstü Bir Mantra

Hint geleneğinden ve Budist gelenekten gelen meditasyon mantraları genellikle Sanskrit dilindedir. Diğer yandan So Ham, diller üstü mantra diye geçer. Sanskrit dilindeki Saha (sen) ve Aham (Ben) sözcüklerinden türetilmiş bir çeşit söz oyunudur. Diğer yandan nefesin doğal sesi olarak da nitelendirilir. Bu mantranın kullanıldığı meditasyon tekniğine Japa denir. Japa, çevirmek, döndürmek gibi anlamlara gelir. Bir süre sonra zihinle yapılan tekrarın artık çok akışkan, kendiliğinden tekrarlara dönüşmesi deneyimlenir. Buna da Ajapa denir. Yoga ustalarından Satyananda, “Japa zihinle, ajapa kalple söylenir” der.  
Uygulama Önerisi: Japa Meditasyonu
  So Ham mantrası ve nefesle bedende iki nokta arasında gidiş geliş takip edilir. Nefes alırken So denir, nefes verirken Ham denir. Bu sesler, içeriden tekrar edilir.  
Uygulama Önerisi: Japa Meditasyonu-2
 

Om: Evrenin Sesi

Om, en eski, en kadim ses olarak kabul edilir. Om, evrenin sesidir. Om’un titreşimi son drece güçlü ve içeriden hissedilir. Meditasyona Om mantrasını tekrar ederek başlamak odaklanmayı destekleyecektir. Bir elinizde 108 taneli mala, diğer eliniz chin mudrada, gözler kapalı, 108 kez Om söyledikten sonra meditasyonda zihni izleme ve sessizlik aşamasına geçebilirsiniz.

Dönüşümün Gücü: Om Ah Hum

OM: Bedeni temsil eder. AH: konuşmayı. HUNG: Zihni. Geçmişteki, şimdiki zamandaki ve gelecekteki tüm Buddhaların, bedendeki, konuşmadaki ve zihindeki dönüşümü kutsamalarının olasılığını temsil eder. Bu mantra, ayrıca bulunduğumuz alanın temizliği daha doğrusu kutsanması için kullanılır. Bu kutsanmaya tüm canlı varlıklar da dahil edilebilir. Meditasyona oturduğunuz alanın temizliği için Palo Santo, White Sage gibi doğal tütsüler ile yapacağınız enerji temizliği sonrası, oturup yine malanızın tanelerini çekerek Om Ah Hum mantrasıyla meditasyonunuza başlayabilirsiniz. Kendinizi yabancı hissettiğiniz, alışmaya çalıştığınız bir mekan için de bu mantra etkili olacaktır.
İnceleme Önerisi:
 

Om Mani Padme Hum: Lotus Çiçeğinin İçindeki Mücevher

Om Mani Padme Hum, şifalı mantralardandır… Gerçi hangi mantra şifalı değildir ki? Mantralaların şifası, anlamından ziyade tekrarında, titreşimindedir der Budistler. Anlama çok takılmadan, sadece tekrar edilmesini önerirler. Kelime anlamı bir yana mantralara yüklenen anlamlar aslında onları enerji olarak da çok güçlü hale getiriyor. Budizm’de Dalay Lamalar, merhametin ve şefkatin bedenlenmiş halleri olarak kabul ediliyorlar. İşte bu aydınlanmış şefkatin ses formunun da Om Mani Padme Hum olduğuna inanılıyor. Evrensel sevgiye, şefkate odaklanmayı destekleyen bu kadim mantra, meditasyonun birinci aşamasında yine mala tanelerinin desteğiyle 108 kez tekrar edilebilir ve sonrası sessizce oturmak, boşluk…  
İnceleme Önerisi:

Özgürleşmenin Sesi: Trayambakam Mantrası

Bu özel mantra, her akşam Hindistan’daki ashramların ateş seremonilerinde 108 kez söylenir. Bu mantranın içinde “salatalık” kelimesinin geçtiğini duyunca anlayamamıştım. Ashram’daki hocamıza sorunca çok güzel açıklamıştı. Şöyle ki toprakta büyümekte olan bir salatalık düşünün. Henüz olgunlaşmamışken onu koparamazsınız. Kopmak istemez, koparsak da hiçbir işe yaramaz, yazık olur. Diğer yandan olgunlaştığında yani yeterli güneşi, minerali alıp hazır olduğunda çabasız bir şekilde sapından neredeyse kendiliğinden ayrılıverir. İşte bu mantrada deniyor ki “Nasıl ki olgunlaşmış bir meyve zamanı geldiğinde dalından neredeyse kendiliğinden, kolayca kopuverir, Shiva sen de bizi ölümsüzlük için ölümden bu şekilde özgürleştir, geçiş kolayca, kendiliğinden olsun.”   Sözlerin tamamı: Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvaarukamiva Bandhanaan Mrityoor mokshiya Maamritat Om Shanti Shanti Shanti Anlamı: Güzel kokulu olan ve tüm varlıklarını besleyen Üç-Gözlü Olana -Shiva- (Üç Göz: Geçmiş, Şimdi, Gelecek’i aynı anda gören anlamında) Bir salatalık nasıl bağlarından kurtulursa O, bizi ölümsüzlük için ölümden özgürleştirsin. Mantra söylerken ne için kullanılageldiğini bilmekte yarar var. Diğer taraftan başlığımız “Meditasyon Mantraları” olsa da meditasyona oturduğunuzda Hinduizm’den veya Budizm’den insanlığa armağan edilen, kendinize yakın hissettiğiniz bir mantrayı zihninizi, bedeninizi, nefesinizi hazırlamak üzere söyleyebilirsiniz. Kaynakların ve uygulamalarımıza rehberlik eden hocalarımızın destekleriyle benim deneyimlerim So Ham mantrası, Om mantrası ve Om Mani Padme Hum mantrası ile süregeldi. Burada önemli olan, zihni hazırlamak, sesin titreşimine kendimizi bırakmak ve zihni boşluğa hazırlamak…

Nilüfer Eyiişleyen yogabiz.pro

Bloga dön