Tepe Çakra - Sahasrara

Tepe Çakra - Sahasrara

Yedinci Çakra yani Tepe Çakranıza hoş geldiniz. Burası, bilincin, derin farkındalığın, hayatla, doğayla, yaratıcıyla bir olmanın, doğru yönlendirilmiş dikkatin, doğru dikkatin özümsediği bilginin doğru işlenmesinin, kişinin fiziksel bedeninden özgürleşmiş bir biçimde kendiyle ve süptil olanla bağ kurmayı öğrendiği alandır. Taç Çakrasının Sanskrit dilinde karşılığı “1000 Yapraklı Nilüfer” anlamın gelen Sahasrara’dır. Çakra Sisteminde çakraların her biri, kendi işlev alanlarında, farkındalığa açılan birer nilüfer çiçeği olarak kabul edilirler.  Sahasrara’nın sembolü binlerce açan nilüfer yaprağının ortasında daire içindeki OM sembolüdür. Binlerce yaprak hayattaki zorlukları temsil ederken, ortadaki Om sembolü ise tüm keşmekeşin, akışın merkezindeki sakin, güçlü, rahat, derin farkındalığa ulaşmış varlığımızdır.  Meditasyon çalışması Tepe Çakrasının ana pratiğidir.  
Uygulama Önerisi
Podcast ve Video kayıtlarımızdan meditasyon uygulamaları üzerinde çalışabilirsiniz.   Zihnimizden geçen tüm düşüncelere, yorumlara, dış uyarıcılara rağmen derin bir farkındalıkla kendi alanımızda gözlemci olarak kalabilmek, farkındalığımızın bize getirdiklerine karşı kabul geliştirebilmek Tepe Çakra çalışmasıdır. Çakra Sisteminde Kök Çakradan yukarı doğru yükseldiğimizde yedinci çakra olan Tepe Çakrası en temelinde kişisel, egosal kimliğimizden sıyrılıp evrenin, kozmosun bütünlüğü içinde rahatça eriyebilmektir. Fiziki bedenimizde başın tepesinde yer alır. Tepe Çakrasının rengi beyaz ya da mordur, gelişim çağında insanın yetişkinlik dönemine denk gelir.  
İnceleme Önerisi

Bilinç ve Farkındalık

Taç Çakrasının temel alanı bilinçtir. Bilinç ise sonsuzdur, sınırı yoktur.  Sözlük anlamı “İnsanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama ve fark etme yetisi” olan bilincimiz sayesinde doğduğumuzdan itibaren devamlı hayattan veri toplarız.  Gerek yakın çevremizde, gerekse dış dünyada hayatta kalabilmek için etrafımızda olup biteni anlayabilmemiz, kavrayabilmemiz, fark etmemiz ve tasnif etmemiz gereklidir.
Olanı olduğu gibi görmek, kavrayabilmek hayata karşı tam donanımlı olmamızı sağlar.
Bizler çakra yolculuğunda Kök Çakra’dan Tepe Çakraya kadar gelirken adım adım bilincimizi netleştirmeyi, keskinleştirmeyi öğreniyoruz.
 • Tepe Çakrası bilincin artık en saf, en duru, en keskin olduğu yerdir.
 • Aslında sağlıklı ve dengeli çalışan bir Tepe Çakrası bizim “başlangıç zihnimize” aittir.
 • Çevresini tanımaya, algılamaya, fark etmeye başlayan bir bebek, başlangıç zihindedir.
 • Önyargıları yoktur. O anki deneyimizi şekillendirecek düşünceleri, zihinsel yorumları yoktur.
 • Bir bebek keskin bir dikkatle olanı olduğu gibi görür, meraklıdır, ilgilidir. Yargısızdır.
Hayat yolunda ilerledikçe yüzbinlerce deneyim kazanırız, şimdiki “an”la bağlantımızı bu anın bize sundukları yanı sıra, geçmiş deneyimlerimiz de belirler.  
Zihni, başlangıç zihninde tutabilmek, olanı olduğunu gibi, net, keskin ve duru bir biçimde görebilmek bebeklere ve bilgelere nasip olur. İnançlarımızı, deneyimlerimizi sorgulamak, bu alanlara farkındalığımız yöneltmek, bizi yeni olasılıklara açar.

Bilgelik

Hayatı duyguların, zaafların, beklentilerin, arzuların, endişelerin, korkuların, umutların merceğinden değil de, olduğunu gibi görebilmek bu hayatta çok az kişiye nasip olabilir. Meraklı ve açık bir zihin ve keskin bir muhakeme yetisi ile tüm akışın merkezinde sakince durabilmek ancak çakra yolculuğuna hakkını vererek gerçekleşir.
 • Bir insan önce temel ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenir. 
 • Sonraki adım ise duygularını anlayabilme, zaaflarının ve zevklerinin sorumluluğunu almaktır.
 • Hayata karşı “yapabilirim” diyerek hayata karşı bireyselliğini ilan eder.
 • Sevmeyi, sevilmeyi, bağ kurmayı, affetmeyi, şefkati öğrenir.
 • Kendi gerçeğini dile getirmenin hafifliğini yaşar.
 • Etrafındaki sınırları, kalıpları fark eder, sezgilerine güvenmeyi öğrenir.
 • Tüm bu adımlar, bu duraklar sayesinde gelişimin, yaradılışın her evresinden geçer.

Fiziksel Beden

Fiziksel bedenimiz bizim yuvamız. Kendimizi fiziksel bedenimiz içinde rahat, güvenli ve huzurlu hissetmek, kendimizi sevmek, kendimize saygı duymak alt çakraların bize öğrettiği yaşam alanları. Hayata bedensel ihtiyaçları dışında hiçbir derdi olmayarak başlar, Tepe Çakraya geldiğinde ise artık bir bedenden çok daha fazlasıdır. Fiziksel ihtiyaçtan, kişisel duygulardan, bireysellikten ötesinde bir yerdedir artık. Çakra Sisteminde yukarı doğru çıkıp Tepe Çakraya geldiğimizde artık fiziksel bir bedenin ötesine geçiyoruz. Fiziksel ihtiyaçlarımızda yapışıp kalmak, kendimizi gündelik hazlara teslim etmek, alışkanlıklarımıza sıkı sıkı sarılmak daha ulvi olanı, daha besleyici ve tatmin edici olandan kendimizi mahrum etmek demektir. Metaforik olarak Taç Çakrasının gelişim dönemi, yetişkinlik dönemidir. Bir çocuktan ya da gençten fiziksel olanı arkasında bırakmayı talep etmek fazla olabilir. Ama tüm bu süreçlerden geçmiş bir yetişkin, artık yüzünü fiziksel tatminden ziyade manevi olana rahatlıkla dönebilir. Fiziksel bedeni sağlıklı bir biçimde konumlandırma Taç Çakra için hayati öneme sahiptir. Fiziksel bedeni önemsememek, görmezlikten gelmek, fiziksel bedenden kopukluk aşırı çalışan bir Taç Çakraya işaret ediyor olabilir. Tüm Çakra Sistemimizde sert reddedişler yerine rahat bir var olma hali deneyimlemeyi öğreniyoruz.

Ben ve Diğerleri

Tepe Çakra, bütün insanlıkla, doğayla, evrenle bir olmayı deneyimlediğimiz bir alan. “Ben” halini geride bırakarak “Biz” ile kucaklaştığımız, bütünleştiğimiz çakramız. “Ben ve Diğerleri” ayrımı hayata sadece kendi penceremizden baktığımız, kendimizi öncellediğimiz, kendimizin ya da yakınlarımızın dışında herkesin, her şeyin önemsiz olduğu bir perspektif. Hayata “Ben ve Diğerleri” gözlüğü ile baktığımız sürece dünyevi hırsı, düşmanlığı, kıskançlığı, art niyeti beslemeye devam ederiz. 2020 yılında aslında tüm insanlık olarak deneyimlediğimiz şey “Ben” ve “Diğerleri” arasındaki anlamsız ayrımdı.  Pandemi döneminde öğrendik ki dünyanın bir ülkesinde gerçekleşen bir hadise aşama aşama tüm dünyaya yayıldı. Öğrendiğimiz bir başka gerçeklik ise, bir ülkenin kendi sınırları içinde salgın hastalıkla başarılı bir biçimde mücadele etmesi hiçbir işe yaramıyor.  Ülkelerin yönetim biçimleri, sağlık politikaları artık sadece kendi halkını ilgilendirmiyor, tüm bir dünyanı ilgilendiriyor. Bizler ister kabul edelim, istersek de kabul etmeyerek dünyayı, insanlığı kategorilere ayıralım, aslında birbirimize görünmez iplerle sıkı sıkıya bağlıyız.  Günlük politikalar insanlığı etnik kökenlerine, sınıflarına, cinsiyetlerine, dinlerine göre ayırsa da tüm insanlığın kaderi birbirinin elinde.
Dinleme Önerisi Çakralar Podcast-1 Çakralar Podcast-2
Bir ülkede başlayan bir salgın nasıl tüm dünyayı sarıyorsa, birinin başına gelen kötü bir olay da belki de hiç fark etmesek bile bizi de etkileyecektir. Bu yüzden kişisel hırs ve egosal yaklaşımlar sonucu yaptığımız her hamle görünürde başarılı bile olsa, karşımızda yarattığımız tahribattan elinde sonunda payımıza düşeni alırız. İnsanın kendini tüm insanlıkla ve doğa ile bir bütün olarak görmesi, bütünün hayrına olanı kendi hayrına olarak kabul etmesi gerçek anlamda bilgelik kapısından içeri girmektir. Alt çakralardaki bireyselliğin keşfi, sağlıklı bir ego inşası çok önemli ve hayatidir. Yapabilme gücümüzü oluşturmada, bu gücümüzü deneyimlemeden kendimizi gerçekleştirmemiz imkansızdır. Yapabilme gücüne sahip olmak ile kibirli, narsist, güce tapan olmak arasında büyük bir fark vardır. Güçlü bir kişiliğe sahip olmamız demek başkalarından kendimizi ayrıcalıklı ve özel görmek anlamına gelmez. Bizler evrenin, doğanın insanlığın doğal bir parçasıyız. Zarar gören her şeyde tüm insanlık zarar görür, iyileşen, kendi şifasını bulan her canlıda tüm evren şifalanır.

Tepe Çakrasına İyi Gelecek Egzersizler

 • Nefes çalışmaları
 • Meditasyon
 • Mantra söylemek
 • Beden farkındalığı çalışmaları
 • Doğanın döngüsünü izlemek
 • Gündelik hayatta odaklanma çalışmaları
 • Şefkat meditasyonu
 • Yoga, Qigong gibi köklenme çalışmaları
İnceleme Önerisi
Meditasyon çalışmalarınızdan önce bulunduğunuz alanın enerjisi, havasını yenilemek için önce güzelce bu alanı havalandırın, ardından Palo Santo Ağaç Tütsünüzü yakıp hem odaklanmanızı destekleyin hem de mekanı arındırın.
  Tepe Çakrasının
 • Rengi: Beyaz ya da mor
 • Şifa Kristali: Duru kuvars
 • Gölgeli Hali: Bağlanma, cehalet
 • Kimlik: Evrensel kimlik
 

Çağla Güngör yogabiz.pro

Bloga dön