Yin Yogada Böbrek ve İdrar Kesesi Meridyeni

Yin Yogada Böbrek ve İdrar Kesesi Meridyeni

Böbrek ve İdrar Kesesi Meridyeninize Hoş Geldiniz Bu meridyen çifti, hayat enerjimiz, hayatla başa çıkma gücümüz ve esnek olma kapasitemizle ilgilidir.   Elementi: Su Mevsimi: Kış Bağlantılı Çakra: Kök Çakra (Muladhara) ve İkinci Çakra (Sakral Çakra, Svadhistana) Yin Organ: Böbrekler Yang Organ: İdrar Kesesi Fiziksel Alan: Üreme organları, bel sağlığı, idrar yolları ve kanın temizlenmesi Duyu Organı: Kulaklar Dokusu: Kemikler, dişler, kemik iliği, omurga Beslediği: Saçlar Tat: Tuzlu Renk: Mavi, siyah Yönü: Kuzey Gelişim Evresi: Biriktirme, depolama, muhafaza etme, beslenme, dinlenme Erdemi: Bilgelik Olumlu Hali: Cesaret, esneklik, devam edeme bilme, tamamlayabilme gücü, canlılık Olumsuz Hali: Evham, katılık, huzursuzluk Gölgeli Duygusu: Korku Böbrek Meridyeni Akış: Ayağın küçük parmağından başlar, topuğa, gelir, ayak kavisinden geçer ve dizlerin, bacakların iç kısmından yukarı çıkarak kuyruk sokumuna gelir. Omurganın alt kısmından idrar kesesi ve böbreklere ulaşır. Dışarıdan da karın ve göğüsten hareket ederek, karaciğer, diyafram ve akciğerlere hareket eder. Boğazdan geçer ve dilin kökünde biter.  İdrar Kesesi Akış: Gözlerin içinden başlar, alına doğru gider ve başın tepesine kadar uzar, buradan beyine gider. Beyinden bedenin arkasından omurgaya paralel olarak aşağıya iner. Bir kolu bele ait bölgeden gider, böbrek ve idrar kesesi meridyeni ile birleşir. Dış kolları bacakların arkası boyunca aşağıya iner ve ayakların serçe parmaklarında biter.    
İnceleme Önerisi: Çakra Kristalli Şu Şişesilerimize incelemek için…

Beş Element Döngüsü

Ağaç-Ateş-Toprak-Metal-Su
5 Element bitmeyen bir döngü halindedir. Güçlerini bir önceki elementten alırken, kendilerinden sonra gelen elementi de derinden etkilerler. Ağaç, ilkbahar, doğanın canlanması, hareketlenmesi, yeşermesi, tomurcukların, çiçeklerin açması, hayatın fışkırması… Ateş, yaz, ilkbahar ile canlanan doğanın artan ısıyla harekete geçmesi, büyümesi, serpilmesi, güneşle ateşe dönüşmesi… Toprak, pastırma yazı, kavurucu sıcakla yanan tahtanın küllerinin toprağın bereketine karışması, olgunlaşması… Metal, sonbahar, ateşin küle çevirdiği ve toprağa karışan tahtanın sonbaharla yeni bir hale dönüşmesi, mahsul vermesi. Su, kış, suya dönüşmüş metalin kışın soğukluğunda depolanması, dinlenmesi, köklenmesi…Baharın gelişiyle su ağaç hayat verir…
  Böbrek ve İdrar Yolları Meridyeni Su elementi olan Kış dönemindedir. Su Elementinden önceki dönemlerde yaratmak, oluşturmak, geliştirmek istediğimiz alanlarda varlık göstermemiz gerekir ki Su elementine geçtiğimizde dinlenelim. Derin bir dinlenmedir bu; Su elementi kadim Çin meridyen bilgisine göre “BÜYÜK YİN” olarak kabul edilir. Su elementinden sonra gelen ağaç elementine yani İlkbahar’a vardığımızda, yeniden doğuma hazırlanırız. 

Böbrek Meridyeni

Geleneksel Çin Tıbbı’na göre, bizler hayata, belli bir yaşam enerjisi, öz enerji (jing) ile geliriz. Hayata katılma biçimimizi, neşemizi, gelişmek ve büyümek için ihtiyacımız olan derin motivasyonu, başladığımız işi bitirebilme, dış dünyada olup bitenle başa çıkma gücümüzü işte bu doğuştan bizle var olan “öz enerjimiz, yani ying” belirler. Böbrekler ise bizim öz enerjimize ev sahipliği yaparlar. Bu yüzdendir ki Böbrek Meridyeni tüm meridyenler içinde de merkezi bir yerde kabul edilir. Hayata beraberimizde getirdiğimiz yaşam enerjisinin önemli bir bölümünü annemizden, babamızdan, atalarımızdan miras olarak alıyoruz. Bu mirasın hikayesi aslında bizim hikayemizi de oluşturuyor. Meridyenler üstüne çalıştığımızda ise yaşam enerjimizin içeriğini fark etmeye, keşfetmeye, anlamaya, hissetmeye başlıyoruz. Değişim, dönüşüm, iyileşme ise işte bu noktada başlıyor. Bebekler dünyaya sekiz temel duyguyla gelirler.
 • Mutluluk
 • Üzüntü
 • Korku
 • Şaşkınlık
 • Öfke
 • Tiksinti
 • Utanç
 • İlgi

Böbrek Meridyeninin ana duygusu “Korku”dur.

Temel duygular sayesinde bir bebek hayatı keşfedebilir ve hayatta kalmayı öğrenebilir. Temel duyguların yarattığı hisler sayesinde hoşumuza giden ve gitmeyen durumları algılayabiliriz. Korku duygusu sevimsiz, korkutucu gibi görünse de korkularımıza bakıp kişiliğimizi keşfedebiliriz. Geleneksel Çin Tıbbı’na ve Meridyen Teorisi’ne göre duygular iyi ve kötü, istenen ve istenmeyen diye ikiye ayrılmazlar. Duygular, içerikleri ne olursa olsun iyidir, bize bizi anlatır. Korkmak da aslında hayatta kalmamızı sağladığı ve kendimizi hazır hissetmediğimiz durumlardan bizi koruduğu için çok önemli bir duygudur. Erken dönem bir çocuğun iç dünyasının huzurlu olup olmadığını tek başına yatmaktan korkup korkmadığına bakarak anlayabiliriz. Korkularımızla yüzleşme ve başa çıkmak için yaptığımız her şey aslında kendi gerçeğimiz ile bizi karşılaştırıyor. Korktuğumuz için siniyor muyuz? Korktuğumuz için bağırıyor muyuz? Korktuğumuz için yok mu sayıyoruz? Korktuğumuz için kendimizi uyuşturuyor muyuz? Korktuğumuz için başladığımız işi yarım mı bırakıyoruz? Korkunun gücü bazen büyümemizi, gelişmemizi, kendimizle yüzleşmemizi, kendimizi net olarak görmemizi engelleyebilir. Korktuğumuz için gerçekleri görmek istemeyebilir, farkında varmadan gerçeklik duygumuzu kaybedebilir, kendimize hayali bir gerçeklik oluşturabiliriz. Güvensizlik hissi, şüphecilik, aşağılık kompleksi, neşesizlik, acımasızlık Böbrek Meridyeninin dengesiz olduğu durumlarda görülebilir. Böbrek Meridyeni dengede olduğunda hayatımızı gönlümüzce sürdürebilmemiz için yeterli enerjine sahip oluruz. Başladığımız işi bitirebiliriz, değişim ve belirsizlik bizi korkutsa bile kendimizde başa çıkma gücünü buluruz. Güçlü yaşam enerjimiz de kibir ve üstünlük duygusu ve diğer insanları küçümseme yoktur. Kendimizi dengeli, merkezinde, enerjik hissederiz. Hayata neşeyle katılabiliriz.  
Okuma Önerisi: Kök Çakra
 

İdrak Kesesi Meridyeni

İdrar Kesesi organı, idrarın çıkmadan önce toplandığı yerdir. Bir insanda ortalama olarak 300-500 ml arasında idrar biriktiğinde idrar çıkarma isteği uyanır; ancak bundan hatırı sayılır miktarda daha fazla kapasitesi bulunur. Torba şeklinde kastan oluşmuş bir yapıdır. İdrar kesesinde genişleme özelliği vardır. Organ idrar kesemiz nasıl genişleyebiliyorsa, kadim Çin Meridyen Teori anlayışına göre zihnimiz, tavrımız, davranışlarımız da aynı şekilde esneme özelliğine sahiptir. Hayata, hayatın akışına karşı esnek olabilmek yaşamımızda bizlerin en önemli destekleyici özelliği olabilir. Yaşamımızda başımıza ne gelirse gelsin, durumu sağlıklı bir biçimde idrak ettikten ve net olarak algıladıktan sonra durumun özelliklerine göre esnek bir tutum sergileyebilmek yetişkin olmanın önemli bir aşamasıdır. Gençken bizler katı ve kendi düşüncemizin doğruluğa dair net bir görüşe sahip oluruz. Yıllar içinde tecrübe kazandıkça, gördüklerimiz, tecrübe ettiklerimiz çeşitlendikçe “katı” bir tavırdan uzaklaşırız. Hayatın döngüsü bize hoşgörülü olmayı öğretir. İdrar kesesinin esnek yapısın bizi gündelik hayatta düşebileceğimiz zor durumlardan koruyorsa, zihnimizi de esnetmek, aslında kendimizi hayatta karşımıza çıkabilecek öngöremediğimiz zorluklardan kendimizi korumamızı sağlayacaktır. İdrar Kesesi Meridyeni dengede olduğunda bilinmezlik karşısında korkup içine kapanmak yerine, bilinmezliğe karşı merak besleriz. Bu kişilerin öğrenme arzusu bitmez. Ne kendisini, ne de bir başkasını yaptığı hatalar yüzünden yargılamaz. Gerektiğinde inisiyatif alabilir, esnek dayanıklılıkları gelişmiştir. İdrar Kesesi Meridyeni dengesiz olduğunda kişi hayata karşı çok katı ve yargılayıcıdır. Karşısına çıkan en küçük bir sorun ya da terslik onu yıldırabilir. Ezber dışına çıkmak istemez. Bildiğini hayat düzeni dışına çıkmayı istemez. Yenilikler gözünü korkuttuğu için tam olarak tatmin olmasa bile elindekiyle yetinir.

Böbrek ve İdrar Kesesi Meridyeni İlişkisi

  Korku içinde huzur bulunabilir Soren Kierkegaard Meridyen Teorisi’ne baktığımızda yin organların “duyguları”, yang organların ise duygularımıza karşı “tavrı” temsil ettiğini söyleyebiliriz. Böbrek Meridyeni yaşam enerjisi ve korkuyu barındırırken, İdrar Kesesi Meridyeni bize esnekliği sunuyor. Korku ve esneklik ise birbirlerinin ruh eşidir.  
Geleceğe güvenli bir biçimde ilerleyebilmemiz için kendi geçmişimizle, korkularımızla bağlantıya geçmemiz gerekli”, der Bilge Iroh, Avatar Korra’ya, The Legend of Korra’da. “Karanlıkta tehditkar gibi görünen pek çok şey, üzerlerine ışık götürdüğümüzde cana yakın hale gelir”, diye devam eder.
  Hayata karşı esnek olabilme hali, korku duygumuzun panzehiri gibidir. Korku hapsedicidir, tutucudur. Değişmezmiş gibi görünür, nedenleri, sebepleri kolayca görünmez. Yüzleşmelerden, üzerine gidilmesinden hoşlanmaz. Kişiyi adeta kendine saklar. Korkularımıza onları reddetmeden bakabilmek sayesinde yetişkin olabiliyoruz. Esneklik hali ise, ferah ve havadardır. İhtiyaçları fark eder, değişmekten, akışa bırakmaktan, yeniliklerden çekinmez. Her duruma adapte olabilir. Korkularımıza dehşet içinde bakmak yerine, esnek bir biçimde bakabildiğimizde korkularımızın gücünü azaltmaya başlarız. Korkularımıza güç veren şey onların değişmeyecek olduğu kök düşüncesidir. Esneklik, korkularımıza açtığımız ve temiz havayı davet ettiğimiz bir pencere gibidir. Şunu da unutmalıyım ama, korkusuz bir esneklik bizi hazır olmadığımız deneyimlere atabilir. Esnekliğimizi sağlıklı bir biçimde çerçevelemek için de kullanabiliriz korkularımızı… Evet, tekrarlayalım, korku ve esneklik birbirini tamamlar.  

Dengeli Bir Böbrek ve İdrar Kesesi Meridyeni İçin Ne yapmalı?

 • Meditasyon çalışmaları,
 • Nefes çalışmaları,
 • Yin yoga uygulamaları,
 • Terapi,
 • Yoga nidra çalışmaları,
 • Su için.
  Meditasyon çalışmaları ve yoga uygulamaları için Great Loom Youtube Kanalına ve www.greatloom.com sitemizdeki podcast bölümüne bakmayı ihmal etmeyin.  
Dinleme Önerisi: Nefes Farkındalığı Meditasyonu   İzleme Önerisi: Yin Yoga Böbrek ve İdrar Kesesi Meridyeni 
 

Çağla Güngör

Yin Yoga ve Meditasyon Eğitmeni

yogabiz.pro 

Bloga dön