Yin Yogada Mide ve Dalak Meridyeni

Yin Yogada Mide ve Dalak Meridyeni

Bu meridyen çiftinin görevi, duygularımızın, düşüncelerimizin, hislerimizin içeriklerini fark etmek, bizi sağlıklı bir biçimde besleyen, kollayan, bize dengeli bir enerji veren tüm besinleri duyguları, düşünceleri sistemimizde tutmaktır. Mide ve Dalak Meridyeni sağlıklı, dengeli ve güçlü çalıştığında nelerin sistemimizi desteklediğini ve beslediğini, neleri hazmedemediğimizi duru bir biçimde görürüz. Elementi: Toprak Mevsimi: Pastırma Yazı Bağlantılı Çakra: Karın Çakra (Manipura) Yin Organ: Dalak Yang Organ: Mide Fiziksel Alan: Sindirim Sistemi, Dağıtım Duyu Organı: Ağız Dokusu: Kan, Kas Beslediği: Dudaklar Tat: Tatlı Renk: Sarı Erdemi: Tefekkür Olumlu Hali: Kişinin kendini hangi duyguların, düşüncelerin beslediğini, geliştirdiğini, hangi duyguların düşüncelerin zehirlediğini ayırt edebilmesi. Hedeflerine ulaşabilmek için yeterince gücü içinde hissetmesi. Hedeflerine doğru istikrarlı ve öz disiplinle ilerleyebilmesi. Sağlıklı duyguları, düşünceleri metabolize edip, toksin düşünceleri sisteminden atabilmesi. Yaşamdan zevk alabilmek, yeniliklere açık olabilmek, hayata güven duygusunu içinde hissedebilmek Olumsuz Hali: Depresyon, yaşamdan zevk alamamak, hayata güven duyamamak, kapasitesinin çok üstünde sorumluluk almak, obsesif davranışlar, yeme bozuklukları, aşırı vericilik. Gölgeli Duygusu: Endişe Mide Meridyeni Akış: Burnun yanından başlar, köprücük kemiklerinden ve göğüsten geçerek mide ve dalağa uğrar, kasıklardan ve bacakların önünden geçerek ayağın ikinci parmağında sonlanır. Dalak Meridyeni Akış: Ayak başparmağının iç kısmından başlar, bacağın içinden yukarı ilerler. Kasıktan mide ve dalağa girer, diyafram, göğüs ve kalbe çıkar, dilin kökünde biter.

Beş Element Döngüsü

Ağaç-Ateş-Toprak-Metal-Su

5 Element bitmeyen bir döngü halindedir. Güçlerini bir önceki elementten alırken, kendilerinden sonra gelen elementi de derinden etkilerler. Ağaç, ilkbahar, doğanın canlanması, hareketlenmesi, yeşermesi, tomurcukların, çiçeklerin açması, hayatın dolu dolu akmasıdır… Ateş, yaz, ilkbahar ile canlanan doğanın artan ısıyla harekete geçmesi, büyümesi, serpilmesi, güneşle ateşe dönüşmesi… Toprak, pastırma yazı, kavurucu sıcakla yanan ağacın küllerinin toprağın bereketine karışması, olgunlaşması… Metal, sonbahar, ateşin küle çevirdiği ve toprağa karışan ağacın sonbaharla yeni bir hale dönüşmesi, mahsul vermesi… Su, kış, suya dönüşmüş metalin kışın soğukluğunda depolanması, dinlenmesi, köklenmesi… Baharın gelişiyle su ağaç hayat verir…Her şey yeniden başlar... Bu döngü hiç bitmez, doğanın sağlıklı gelişebilmesi için her dönemin özellikleri çok kıymetlidir. Her bir element kendinden önce ve sonra gelen elementler ile dengesine ve gücüne ulaşabilir. Döngünün ideali birbiri besleyecek şekilde olmasıdır, ama bir döngüdeki tıkanıklık “Yıkıcı Döngüye” sebep olur.
Mide ve Dalak Meridyeni Toprak elementidir, Toprak her şeyin temelidir. Ayağımız altındaki toprak sayesinde köklendiğimizi hissedebiliriz. Toprak yoksa besin yoktur, hayatın bereketi olmaz. Ünlü bir atasözünün dediği gibi “Ne ekersen onu biçersin”. Toprağımıza, bedenimize, ruhumuza, zihnimize ne ekersek onu biçeriz.
Toprak elementinin mevsimi ise gündelik hayatımızda olmayan pastırma yazıdır. Toprak Elementine girdiğimizde düşüncelerimiz artık olgunlaşmış, iyice kendini belli eder hale gelmiştir. Artık ayaklarımız yere sağlam basar, kendimizi yetişkin, yeterli, olgun, yerleşmiş, köklenmiş hissederiz. Yoga çalışmaları çok önemli topraklanma, köklenme egzersizleridir. Yoga pratiklerinizde size eşlik edecek Great Loom matlarını incelemek için,

Mide Meridyeni (Yang):

Mide diyaframın solunda bağırsakların arasında yer alır. Sindirimin birinci organıdır. Besinleri toplar, ayırır ve onları dağıtma sürecini yönetir. Kullanabildiği besinleri dalağa yollar, metabolize edemediği besinleri bir kere daha işlemden geçebilmeleri için ince bağırsağa yollar. Fiziksel, zihinsel ve enerjetik olarak işlevi çok önemlidir; tüm beden ondan beslenir. Midede bulunan milyonlarca hücre besinleri olduğu kadar düşünceleri, duyguları da depolar, metabolize etmeye çalışır. Sağlıklı bir mide meridyeni enerjisinde zor duygular ve düşünceleri bölmek, sindirmek ve sistemden atmak kolaydır. Mide meridyeni yetersiz çalışıyorsa besinler, duygular, düşünceler katı bir biçimde midede depolanır, hazmedilemez. Hazmedilemeyen, bölünemeyen her türlü besin, duygu, düşünce hastalıklara sebep olur. Mide meridyeni dengedeyse zor duygular kolay hazmedilir. İçinden geçilen durum her neyse konsantre olmak ve odaklanmak kolaydır. Meridyenin dengesiz olduğu durumlarda kişinin morali kolay bozulur, odaklanma problemi yaşar, yaşadıklarını hazmedemez. Bedeni ile bağlantısı zayıf olur. Çevresine karşı çok fedakarca davranır, kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını görmezden gelerek hep vermeye odaklanır. Kendisini sürekli, aç ve yoksun hisseder. Tüm meridyenler içinde strese karşı en hassas meridyen mide meridyenidir. İç çatışmalarımız, duygusal yüklerimiz, üstümüzden atamadığımız ve kaldıramadığımız sorumluluklarımız anında midede kendini gösterir.

Dalak Meridyeni (Yin):

Midenin sol tarafında diyaframın altındadır. Ömrünü tamamlamış kırmızı kan hücrelerini ortadan kaldırarak, içlerindeki demirin yeniden kullanıma girmesini sağlar. Kan deposudur, kanı kontrol eder, sindirimi ve bağışıklık sistemini destekler. Dalak enerjisi diğer organlar için “Hayat Kaynağı” olarak kabul edilir; yutulan besinlerin ve içeceklerin besleyici özlerini ayırt eder ve bunları kana ve enerjiye dönüştürür. Organ dalağımızın bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi dalak meridyeni de hayata karşı “Esnek Dayanıklılığımızı” güçlendirir. Zorluklara karşı sakin bir güçle kalabilmek, devam edebilme gücünü kendinde bulmak dalak meridyeninin güçlü ve dengeli çalıştığı durumlarda gerçekleşir. Dengede olduğunda yaşam ve psikolojik döngülerimiz dengededir. Kişi kendini köklenmiş, dengede ve bütün olarak hisseder. Kendi benliği ile dengeli ve güçlü çalışan bir dalak meridyeninde yaşayacaklarımızdır. Hayat içinde kendiliğinden, hiç zorlamadan akışkandırlar. Kolay uyum sağlarlar, neden zevk aldıklarını neden almadıklarını iyi duyumsayabilirler. Doğal bir biçimde yaşam kalitelerini arttırmayı bilirler. Enerji dengesi olduğunda zihinsel ve bedensel olarak uyuşuk, donmuş ve zayıf ve kopmuş hisseder. Boş vermişlik hissini en derinden hisseder. Bir amaç doğrultusunda dikkatini, zamanını, arzunu örgütleyemez. Hayatı, insanları ve kendini önemseyemez. Kendilerini hem fiziksel hem de duygusal olarak nasıl beslediklerine önem vermezler. Hiçbir şeyi tam manasıyla hissedemeden tüketirler. Meditasyon pratiklerinizde zihninizin dağılmasını engellemek için malanızın taşlarına dokunabilirsiniz

Dengeli Bir Mide ve Dalak Meridyeni İçin Ne yapmalı?

 • Toprakla uğraşmak,
 • Çıplak ayakla çimenlere basmak,
 • 5 Duyu farkındalık çalışmaları,
 • Sosyal hayatla bağ kurmamızı sağlayacak sosyalleşmeler,
 • Sağlıklı bir beslenme düzenine geçme,
 • Öz bakımı ve öz şefkati öncelikleri içine almak,
 • Yeni başlangıçlar yapmak için kendini cesaretlendirmek,
 • Meditasyon çalışmaları,
 • Nefes çalışmaları,
 • Şefkat Meditasyonu,
 • Yin yoga uygulamaları,
 • Hatha yoga uygulamaları,
 • Yoga nidra çalışmaları
Topraklanma, köklenme çalışmaları yapmadan önce mekanınızın enerjisini tazelemek için California White Sage kullanabilirsiniz.
Bloga dön