ELEMENTLERİN İFADE ETTİKLERİ

 

“Eksik olan tamamlanmak, fazla olan tamamlamak ister.” 

                                                                         Sheydoscope

 

Bir önceki yazıda genel olarak doğum haritamızdaki elementlerin kim olduğumuzu belirleyen etkilerinden söz etmiştik.

Şimdi , elementlerin her birinin ifade ettiği anlamlara bir göz atalım.

Ateş elementi, canlılığı, neşeyi, motivasyonu anlatır. Kişiyi harekete geçiren, çevreye yayılmasını sağlayan güçtür. Olayları başlatan eril bir enerjidir, cesaretle, özgüvenle, heyecan duymakla, kendini ortaya koymakla ilişkilidir. Haritada eksik olduğunda kişi bu özellikleri ortaya çıkarmakta zorlanabilirken; fazla olduğunda bu konularla ilgili aşırı riskler alabilir, öfke kontrolünde zorlanabilir, bencil ve kendini fazla ön plana atan tutumlar sergileyebilir. Heyecanı birden yükselip, birden sönebilir, kaza ve sakarlıklara yatkın olabilir.

Toprak elementi, sağlamlığı, istikrarı, güvenliği, maddi konuları temsil eder. Ele alınan konularla ilgili somut ürünler ortaya çıkarmakla ilgilidir. İnşa etmeyi, düzen kurmayı anlatır. Madde ile olan ilişkimizi düzenler, değer kavramımızı, sorumluluk duygumuzu anlatır. Dişil bir enerjidir. Haritada eksik olduğunda, başlanılan işleri nihayete erdirmekte zorlanabiliriz, bir değeri elde etmek ya da korumakta zorlanabiliriz. Hayatımızı düzene sokmak, bir dikiş tutturmak konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Bedenimizden memnun olmakta zorlanabiliriz. Fazlalığında ise, aşırı inatçı, cimri, her tür değişime karşı direnen, gereksizi bırakmakta zorlanan,  güvenlik konusunda takıntılı tutumlar içine girebiliriz.

Hava elementi, iletişimle, insan ilişkileriyle yakından ilgilidir. Adaptasyon becerimizi anlatır, objektif bakış açısını temsil eder. Düşünme, karar verme, araştırma yapma, öğrenme, öğretme gibi zihinsel süreçlerle bağlantılıdır. Eril, dışa dönük bir enerjidir. Eksikliğinde, iletişim, öğrenme, hafıza problemleri yaşayabiliriz. Yeniye adapte olmak konusunda zorlanabiliriz. Subjektif bir bakış açısına sahip olabiliriz. Fazlalığında ise, zihnimizde bir çok proje, fikir olabilir birden fazla alanla uğraşmaktan, enerjimiz dağılabilir, bir konuda uzmanlaşmakta, derinleşmekte zorlanabiliriz. Mantığımız gereğinden fazla ön planda olup sezgilerimizi dinlemekte zorlanabiliriz, kendi doğrularımızla ilgili esnemekte zorlanabiliriz.

Su elementi, duygularımız ve bilinçaltımızla bağlantılıdır. Empati gücümüzü, duygusal hassasiyetimizi, sezgilerimizi anlatır. Derinleşmekle ilgilidir, yaratıcı ve dişil bir enerjidir. Hayal gücümüzün, manevi duygularımızın kaynağıdır. Adaptasyon becerisiyle de ilgilidir. Eksikliğinde, kendi duygularımızla dolayısı ile diğer insanların duygularıyla bağ kurmakta, kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını anlamakta zorlanabiliriz. Mantığımız ve gerçekçi bakış açımız oldukça ön plandadır. His ve sezgilerimizden, hayal gücümüzden yararlanmayı bilemeyebiliriz. Duygularımızı göstermekte zorlanır ya da olmadık tepkilerle ortaya koyarız. Fazlalığında, her şeyi duygusal ve sezgisel yorumlamaya yatkın oluruz. Hayal ve gerçek arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabiliriz. Fazla hassas, diğerlerinin olumlu ya da olumsuz enerjisini üzerimizde hissetmekte fazla alıcı olabiliriz. Dışarıdan etki almaya daha müsait hale geliriz. Mantıklı kararlar almakta zorlanabiliriz.

Genelde bizde eksik olan elementte güçlü vurguları olan kişilerle yakın ilişkiler kurma eğiliminde oluruz. Eksik olan şey, tamamlanmak ister ve bunu da yakın arkadaş, partner, eş gibi kişilerden sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin su elementi eksik olan bir kişinin çevresinde bu elemente mensup burçlar olan Yengeç, Akrep, Balık burçlarında önemli yerleşimleri olan kişiler yoğun olabilir. Bu kişilere farklı bir çekim hissedebilir. 

Doğum haritalarındaki element dağılımları ilerleyen yaşlarla birlikte güncel versiyonlarımızı gösteren progress haritalarda değişikliğe uğramaktadır. İlerletilmiş harita anlamına gelen bu teknikte doğum anı haritalarımıza birtakım güncellemeler gelmektedir. Çünkü biz doğduğumuz andaki göstergeler, o zamandan bu zamana hareketlerini sürdürdükleri için, bazı yerleşimlerimiz zaman içerisinde burç değiştirebilmektedir bundan dolayı element dağılımında da değişimler olabilmektedir. Eskiden daha bariz olan davranış ve algılayışımızdaki farklılıklar bu değişimle bağlantılıdır. Bunların nasıl ne yönde değiştiği, astrolojik danışmanlıklarda doğum haritasının yanı sıra ikincil ilerletilmiş harita anlamına gelen progress haritaların da incelenip, yorumlanmasıyla kişiye açıklanmaktadır.

Şeyda Özsoy