Masanız İçin Mini Zen Bahçeleri

Great Loom Mini Zen Bahçeleriyle, Zen Bahçeciliğini Zen anlayışına uygun olarak minimal bir şekilde deneyimleyebilir, Japon Zen Budizm’inin kuru peyzaj bahçelerini evinizde/ofisinizde küçük bir ölçekte yeniden oluşturabilirsiniz. İnce ve keskin dikkati geliştiren, zihni sakinleştiren bir uğraş olarak Mini Zen Bahçenizle vakit geçirmek, bir yanıyla da meditatiftir. Mini Zen Bahçeniz ile ilgilenmek; ince motor becerileri, el, parmak gibi küçük kas gruplarının kullanımını içerir.

Featured collection

Zen Bahçelerinde Kullanılan Minik Aksesuarların Anlamları

Kayalar ve Taşlar

Zen Bahçe tasarımında önemli bir yere sahip olan kayaların ve taşların zihnimizdeki düşünceleri temsil ettiği biliniyor. Diğer sembolik karşılıkları da şelale, ejderha, dağlar ve vadiler. Meditasyon çalışmalarında düşüncelerimizi ve duygularımızı da zaman zaman bunlara benzetiriz. Suyun akışkanlığı, ejderhanın insan ürünü bir varlık olması ve tehlike arz etmesi, dağların uzaklığı, vadilerin gizemi.

Kum ve Çakıl

Zen Bahçesi deyince zihinde, tırmık yardımıyla üzerine çeşitli şekiller çizilmiş kum canlanır. Geleneksel Japon bahçeciliğinde arınmayı ve tazelenmeyi ifade eden suyun yerine Zen Bahçesinde nehir yatağından ya da denizden alınan kum kullanılıyor. Tırmıkla da dalga, akışkanlık, döngüsellik şekilleri çiziliyor kuma. Farklı görüşlere göre kumda oluşturulan bu döngüsel, dalgalı şekiller zihnin sonsuzluğunu sembolize ediyor.

Bitkiler ve Ağaçlar

Bitki ve ağaç kullanımı taş, kum, çakıl kullanımına göre Zen Budizmi’nde daha nadirdir. Genellikle çam, yosun ve açelya kullanılır. İnsan doğasının hem fiziksel hem de zihinsel ve duygusal değişimine karşılık çam ağaçlarının sürekli yeşil kalması, gerçeğe ulaşma yolunda ilham verici olarak yorumlanır. Çam ağaçlarının bu sakin ve güçlü durağanlığına karşılık ortalarına ekilen açelyalar da yaşamın narinliğini ve belirsizliğini bize anlatır. Bahçedeki kayaların kuzeye bakan kısmında yer alan yosunlar da sakince yaşlanmayı, huzuru, sükuneti sembolize eder.

Caption

Köprüler

Nirvana’nın kelime anlamı “sönmek”tir. İçimizdeki ateşi (zihinde dönüp duran günlük yaşam düşünceleri, kaygılar, korkular, aşırı mutluluk, mutsuzluk halleri vb.) söndürüp sükunete doğru yol almak için meditasyon çalışmaları yapıyoruz. Zen Bahçelerindeki köprüleri meditasyon olarak yorumlarsak ileri gitmiş olmayız çünkü bu köprüler insanın günlük yaşam zihni ile ulaşılması istenen Nirvana arasında geçişi temsil eder.

Video

Malum şehir yaşamı, bir balkonumuz varsa mutluyuz…

Bir bahçemiz olmasını beklemeden, Zen Bahçeciliğini tam da Zen anlayışına uygun olarak minimal bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Minyatür Zen bahçeleri, Japon Zen Budizmi’nin kuru peyzaj bahçelerini evinizde veya ofisinizde küçük bir ölçekte yeniden oluşturmak, doğanın tazeleyici ve rahatlatıcı etkisini her an hissedebilmeniz içindir.