Yoga Ödevleri – Niyamalar Rehberliğinde İç Dünyanı Düzenle

Yoga Ödevleri – Niyamalar Rehberliğinde İç Dünyanı Düzenle

Yoga bilgesi Patanjali’nin, Yoga’yı 8 kola ayırıp sistemli bir uygulama bütünü olarak insanlığa armağan ettiğini, “Yamalar” konulu yazımızda paylaşmıştık. Yamalar bu sekiz koldan ilkiydi ve bize ne yapmamamız gerektiğini anlatıyordu. İkincisi de “Niyamalar”dır. Niyamalar erdemli alışkanlıkları, davranışları içerir. Bu erdemler, Yoga felsefesinde bireyin kendini gerçekleştirmiş, aydınlanmış, özgürleşmiş bir varoluş durumuna (moksha) ulaşması için gerekli olarak kabul edilir.
Okuma Önerisi: Yoga Yasakları – “Yamalar” Rehberliğinde Hayatını düzenle
Kendilik işçiliğinin özü, kendini bilmektir ve bu işçilikte Yoga’nın 8 basamağını kendinize rehber almanız hayatınızı kolaylaştırır. Bu basamaklardan ikincisi olan Niyamalar'da kendilik üzerine doğrudan bir çalışma vardır. Niyamalar için öz disiplin de diyebiliriz. Patanjali’nin Yoga Sutralarında geçen Yoganın Sekiz Uzvu’nun/Kolu’nun ikincisi olan Niyamalar’a yakından baktığımızda beş düzenleyiciden bahsedilir: Śauça (Temizlik, saflık) Patanjali şöyle der: “Śauça (Temizlik, arınma) sonucu kişi bedeninden özgürleşir ve diğer şekilde bağımlı ilişki kurmaz”. Devamında ise şu gelir: “Zihinsel saflık ile neşe, odaklı zihin, duyu kontrolü ve Öz’ün görebilme yetisi elde edilir.” Temizlik, arınma anlamına gelen “Sauça” yediklerimiz içtiklerimizle, fiziksel çalışmalarımızla bedenin temizliği; çevremizdeki insanlarla kurduğumuz ilişkilerde, iletişimde, davranışlarımızda saflığı anlatır. Kendimize ve çevremize özendir. Geleneksel olarak śaucha ilkesi bedene, zihne ve konuşmaya uygulanır. Buradan beden, hem fiziksel varoluşumuz hem de yaşam alanımız ve bizim varoluşumuzla, ilişkilerimizle, davranışlarımızla, konuşmalarımızla vb. bu dünyada kapladığımız tüm alandır. Bu ilke, özenle uygulandığında hayatınızı kökten değiştirme gücüne sahiptir. Śaucha'yı uygulamak için üzerinde temizlik çalışması yapabileceğiniz bir konu belirleyin. Bu, belki eski bir dolabı temizlemek veya yerleri süpürmek olacaktır, bu itkiyi küçümsemeyin ve uygulayın. Ya da belki düşüncelerinizi temizlemenin yolunu arayacaksınız, bunun için de nefes pratiklerine meditasyona başlayabilirsiniz… Son olarak, konuşmanız konusunda dikkatli olmayı düşünün ve yazılı veya sözlü tüm dedikodu veya alaycı yorumları bırakın.  
İnceleme Önerisi: Evinizi Arındırın
 
Uygulama Önerisi: Bedeninizi Arındırın
https://youtu.be/ogatyvG4x5o   Santosa (Memnuniyet, kabul, iyimserlik) Patanjali, hoşnutluk, ılımlılık, tatmin olmak gibi anlamlara gelen bu kavramla bize koşulsuz, kıyassız bir mutluluk halinden söz eder. Şu anda olduğumuz şeyi ve sahip olduklarımızı koşulsuzca sahiplenmek ve bundan hoşnut olmakla ilgilidir. Ancak hoşnutluk, kendimize dürüst olmak koşuluyla ortaya çıkar. Hayatınızda kabul etmeniz gereken bir şey varsa ancak bundan kaçıyorsanız, santosa sizi öncelikle kendinize karşı dürüst olmaya teşvik eder. Dürüstlüğün ilk adımı olmadan iyileşme gerçekleşemez. Basit bir örnekle çok yorgun olduğunuzu asla kabul etmezseniz, dinlenmek ve iyileşmek için gerekli adımları atmazsınız. Bu açıklık beraberinde çözüm ve bunun da ardından hoşnutluk getirecektir. Santoşa’da içinde bulunduğumuz duruma uyum sağlamak, ılımlı olmaktan, hoşnut olmaktan söz edilir ancak bu, içinde bulunduğumuz durumu kayıtsızca kabul edip harekete geçmemek olarak düşünülmemelidir.
Uygulama Önerisi: Koşullanmalardan Özgürleş
https://soundcloud.com/user-905307544-489138783/kosullanmalardan-ozgurles?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-905307544-489138783%252Fkosullanmalardan-ozgurles Tapas (Disiplin, sebat) Tapas, gayrettir, kendini bilmeyi, arınmayı arzulamaktır. Tapas için; “Disiplinle, coşkuyla maneviyatımız üzerinde çalışmak.” diyebiliriz. Bu “gayret” her gün meditasyon yapmak da olabilir, yoga duruşları da olabilir, bedenimizi ve zihnimizi arındırmak üzere uyguladığımız oruçlar da olabilir. Tapas size, uygulama ritüelinin temelini verir. Yoga yolunda ilerlemek için günlük disiplin gereklidir. Spiritüel yolda ilerlemek aslında bir zihin işidir ve düzenli pratik gerektirir. Kendinize her gün 5 dakika ayırın ve bu hafta her gün yoga asana veya meditasyon yapmak için matınıza oturun. Tutarlı uygulamanın temeli bu olsun. Ayrıca farklı alışkanlıklarınıza ve yaşam düzeninize göre kişisel çalışmalarınızı, gayretlerinizi oluşturabilirsiniz ve belli bir disiplinle bunları uygulayabilirsiniz.
İnceleme Önerisi: 
 
Uygulama Önerisi: Canlandırıcı Sabah Yogası
https://youtu.be/DlfmMO-DsWM Svadhyaya (Kendi kendine çalışma) “Kendini bilmek” yolunda en belirgin çalışmalardan biri svadhyaya’dır. Kişinin kendini içeriden ve dışarıdan gözlemlemesinden, kendilik bilgisine çalışmasından söz eden bir kavramdır. Sva “Kendi”, Adhyaya “Bölüm, ders, okumak” anlamlarına geliyor. Yani kendini okumak, çalışmaktır. Batı düşünüşü de Doğu düşünüşü de bize “Kendini bil” diyor. Kendimizi bilmenin başkalarını da bilmeye bizi götüreceğini söyler Patanjali. Başkalarını bilmek empatiyi ve birlik bilincini, birlik bilinci de bize güven duygusunu getirecektir. Güven duygusu da belirsizliklere karşı direncimizi güçlendirir. Bu direnç, katı değil esnek bir dirençtir.
Uygulama Önerisi: Tibet'in Gençlik Pınarı
https://youtu.be/t739zDI7R6A Svadhyaya ayrıca kutsal kabul edilen metinler üzerine çalışma yapmak demektir. Herhangi bir manevi geleneğin önemli metinlerini okurken svādhyāya, yogiye açık fikirli ve öğrenmeye açık olmayı salık verir. Siz de bu anlamda ister Vedalar, Upanishadlar, Yoga Sutralar ister sizin için manevi değeri yüksek başka bir metin seçin ve sabah başka bir şey okumadan önce bu metinden birkaç paragraf okuyun. İster baştan başlayın, ister bir paragraf ya da bölüm seçip okuyun… Ardından bu metin üzerine bir süre gözlerinizi kapatıp düşünün. Gün içinde de bu sözleri anımsayın ve okuduğunuz metindeki öğretilerle günlük hayatınızda paralellikler fark ettikçe bunlara odaklanın. Isvara (Teslimiyet) Bireysel benliğimizi bilmek bizi önce başkalarına sonra da bütüne yaklaştırır dedik ve bu bize bireysel benliğimizin yanı sıra daha büyük bir kaynağın ve düzenin olduğunu bilmeyi ve buna güvenmeyi getirir. Tanrı'nın birçok dini ve tanımı olmasına rağmen, ilahi ilke tüm insanlarda neredeyse evrenseldir. Bu güce Evren, Kaynak-enerji, Yaşamın Kendisi, Birlik, Sevgi, Işık, Buda Doğası, Boşluk, Ruh, Brahman, Isvara veya Tanrı demiş olmamız fark etmez. Adanmışlık ve teslimiyet, inancın iki önemli yönüdür.

Nilüfer Eyiişleyen Yoga Öğretmeni

Bloga dön